300 jaar Sint-Andriesgilde

Naar aanleiding van het 300 jarig bestaan hebben wij met onze gilde een aantal activiteiten georganiseerd.

Viering 300 jarig bestaan Sint-Andriesgilde

Er moest iets gebeuren, dat wisten we met zijn allen, maar wat? Deze vraagstelling sleepte nu al een hele tijd aan. Toen we onze vlag eens goed bekeken wisten we dat dit het startsein was van de voorbereidingen voor de vieringen van het 300 jarig bestaan van het gilde. Dat dit veel werk mee zou brengen wisten we wel, maar dat er zoveel bij komt kijken? Eerst werd de huidige vlag opgeknapt, vervolgens werd er meteen een nieuwe ontworpen in samenspraak met al de gildezusters en -broeders dat dit resulteerde in een pracht stuk ambachtelijk werk mochten we van menigeen en kenners publiek aanhoren, dat deze deugd doet als gilde spreekt van zelf bij aanwinst van een nieuw stuk gildebezit. Maar deze vlag mag pas aan het grote publiek getoond worden op het gildefeest in 2007. Maar dat zou te weinig zijn om drie eeuwen gildeleven te vieren. Zou een gildefeest iets voor ons zijn? Een schietspel misschien? Het was van 1954 en 1974 geleden dat er op Wildert nog een gildefeest plaats had, maar gildeleden die dat nog bewust mee hadden gemaakt laat staan bij de inrichting betrokken waren er niet veel. Dus moest men op zoek naar gilden met ruime ervaring zoals de St.Joris Gilde Nieuwmoer en St.SebastiaansGilde uit Essen. Deze gilden kunnen terugblikken op een uitgebreide ervaring bij het inrichtten van schietspelen-gildenfeesten en landjuwelen. Door hun hoofdmannen en koningen werden zeer veel tips en informatie aan ons door gespeeld zodat we konden starten met de echte voorbereidingen. Eerst moesten we een geschikt terrein vinden en daar er op Wildert maar weinig ruimte voor in aanmerking komt konden wij terecht bij KSV Wildert of de plaatselijke voetbalverenging die hiervoor wel de nodige ruimte had. Zo konden van nu echte plannen opgesteld worden. Maar door het beperkt aantal leden dat de gilde heeft, kunnen we om fysieke redenen geen gildefeest inrichten en moeten we ons beperken tot een schietspel. Door onze gedrevenheid werd de aanvraag meteen aan de Hoge Gilde Raad der kempen gericht maar blijkbaar was dit te vroeg en moest men volgens de wet ( bestuursorgaan van de hgk )deze vraag tot inrichting over een jaar nog maar eens over doen. En weer een jaar later werd uiteindelijk toegezegd en konden de intussen op gericht werk groepen van start gaan .De datum van 13-5 werd eerst met gemende gevoelens aanvaard door de hgk maar daar er met sportterreinen word gewerkt is men nu gebonden aan het natuurlijke herstel van deze grasmat .Nog een klein jaar restte er nog voor dit grote gebeuren en dat is niet zo veel tijd zou later blijken maar de werkgroepen draaide op volle toeren en, de eerste contracten werden getekend waardoor we definitief van start waren gegaan .Enkele maanden voor dit schietspel der kempen was alles zo goed als rond en kon de fysieke arbeid beginnen met zoals ophalen sponsering en eind afspraken maken met toeleveranciers wat erg vlot ging .De laatste week was natuurlijk hectisch maar daar werd van in het begin rekening mee gehouden, en konden we op een ploeg van gedreven gildezusters en broeders rekenen ook waren er verschillende vrijwillige helpers spontaan komen opdagen en dat doet altijd deugd natuurlijk .De tent werd op woensdag in een mum van tijd op gezet, toen kon ook inrichting en afwerking voltooid worden De vrijdag na alles nog eens na gezien te hebben konden we voor de eerste maal, gerust adem halen en de keuring van de schietstanden afwachten. Zondag 13 mei was het dan ook een hoogdag voor onze gilde na 28 jaar werd er op Wildert nog eens een officiƫle schietwedstrijden met de vijf wapens. Voor ons als inrichters heerste er een gespannen sfeer, maar die toen de wedstrijden eenmaal waren aangevat verdween door het vele werk dat er moest gebeuren. Hier bij konden wij rekenen op een aantal gemotiveerde helpers die wisten wat er zoal moest gebeuren op dergelijke evenementen en dat scheelt een hoop inspanning bij de voorbereiding. De wedstrijden werden rustig afgewerkt mede door het goede weer dat we deze dag hadden, wat tijdens de voorgaande week niet altijd het geval was, want een stortbui af en toe daar fris je van op natuurlijk maar het moraal moet ook een beetje op pijl blijven, en daar zorgde onze gildezusters voor door tijdens de opbouwwerken ons op tijd van spijs en drank te voorzien. Dat deze maaltijden werden gewaardeerd spreekt voor zich, daar werd ook steeds overleg gepleegd over de volgende werken die er moesten gebeuren. Eenmaal dat er hier en daar gejuich weerklonk dan wisten dat er een aantal rozen werden geschoten en dat de sfeer er inzat en dat werd dan weer vertaald in het vele werk achter de toog. Tijdens het punten tellen was het voor vele gilden ook bang afwachten wat de uitslag zou geven, de meeste wisten natuurlijk al wie er de rozenprijs had geschoten bij hun wapen .Maar wie het schietspel? Dat duurde nog even, en de tijd werd opgevuld door een muziekkapel die lichte deuntjes speelde over het ganse terrein, en dit om de nerveuze spanning wat dragelijker te maken. Tot men eindelijk met de proclamatie kon beginnen .Deze dag werd uiteraard afgesloten zoals het hoort met veel onder controlegehouden drankverbruik. En nog een lange nabespreking.

Schietspel 2007

Naar aanleiding van onze 300-jarige bestaan richtte onze gilde in 2007 een schietspel in.

Zie verdere tekst

auteur: x