De Gildekamer " Het Zwartschot ".

Na veel vergaderen en ontwerpen kon men eindelijk op 4 december 1999 aan de slag. Dit met de nodige inzet en beroepservaring die gelukkig in onze gilde aanwezig is. Door dergelijke niet-alledaagse gildenactiviteiten, komt de ware betekenis van het woord "Gildenbroeder" duidelijk in al zijn facetten naar boven in de meest positieve zin.

Na een kleine winterstop konden de werken weer aangevat worden in de tweede helft van maart. Aangemoedigd door onze gildenzusters ging het werk zeer vlot vooruit. Zodat bij de opening van het nieuwe schuttersseizoen op 1 mei ons nieuw lokaal reeds winddicht was.

Half augustus werd al uitgekeken naar de openingsdatum die, hoe kan het ook anders, schrikwekkend dichterbij kwam. Het vele werk dat er nog restte werd dan ook in een gezellige sfeer afgewerkt. Gelukkig bleven we gespaard van tegenslagen tijdens de werkzaamheden.

Op 14 oktober 2000 was dan de grote dag waar we al een hele poos naar uitkeken. Daar onze zustergilden rijkelijk aanwezig waren, kon onze hoofdman allen officieel danken voor hun sympathie. Daarop nam opperdeken Gust Hendrickx het woord en wenste de gilde geluk met de nieuwe gildenkamer, waarbij hij een prachtige herinneringsschaal met vermelding van alle zustergilden schonk aan onze gilde. Z.E.H. Dupont schetste de levensloop van St.- Andreas die in den beginne ook niet zo onbesproken was. Na zegening van het beeldje van onze patroonheilige, werd het lokaal officieel geopend.

De St.- Andriesgilde wenst hier nogmaals iedereen te bedanken, hetzij gildenzuster, gildenbroeder, zustergilden, bevriende gilden en sympathisanten en iedereen die anoniem een bijdrage heeft geleverd tot het welslagen van ons gildenlokaal.

De schietstand.

Hier vindt u enkele foto's van het doelhuis (linkerfoto) en de schietstand (rechterfoto), er wordt geschoten op een minimum afstand van 70 meter